Aspli tee 3

Maankäyttö – tonttijako, käyttötarkoitus

Tontin koko: 1,11 ha
Käyttötarkoitus: 100 % rakennusmaa
Maarekisteritunnus: 47801:003:0625
Tontin osoite: Linnukivi, Raugin kylä, Muhun kunta, Saarenmaa

Rakennusoikeus ja tärkeimmät arkkitehtoniset vaatimukset

Suurin sallittu rakennusten määrä tontilla: 3 (asuinrakennus ja enintään 2 ulkorakennusta)
Suurin sallittu rakennusala: yhteensä 240 m² (mukaan lukien 120 m²:n asuinrakennus ja 60 m²:n ulkorakennus)
Suurin sallittu rakennuskorkeus (maanpinnasta): asuinrakennus 7,5 metriä, ulkorakennus 6 metriä

Suurin sallittu kerrosluku: asuinrakennus 1 + ullakkokerros, ulkorakennus 1
Katon kaltevuudet: 37–45º
Kattomateriaali: paanu (puu ja kattohuopa), kattotiilet, ruoko
Ulkoseinät: puu, tiili, rappaus
Näkyvä sokkelin osa: kivi, betoni, rappaus
Raja-aidat: kivi- ja puuaita
Paloluokka: TP-3

Käyttöoikeuden rajoitukset
 • julkisen tien suoja-alue (10 m tiealueen reunasta);
 • porakaivon huoltoalue 10 metrin säteellä porakaivon ympärillä;
 • jäteveden keräyssäiliö;
 • sammutusvesisäiliön etäisyys TP3-paloluokan rakennuksesta vähintään 20 metriä;
 • teknisiä verkkoja ja rakennelmia rakennettaessa ovat voimassa Viron esineoikeuslain /Asjaõigusseadus/ 158 §:n säännökset;
 • maan käyttäjän tulee noudattaa tontin halki kulkevien teknisten verkkojen suojaamista koskevia sääntöjä ja antaa teknisten verkkojen omistajille mahdollisuus päästä huoltamaan teknisiä verkkoja;
 • rakennusten ja tilarakennelmien ratkaisua ja ulkoasua suunniteltaessa on otettava lähtökohdaksi Viron rakennuslaki sekä Muhun kunnan rakennusmääräykset.
Asemakaavassa suunniteltujen töiden järjestys
 1. Tarvittavien teknisten järjestelmien (sähkö- ja tietoliikenneverkko, vesi- ja viemäröinti) rakentaminen (projekti, rakennuslupa, käyttölupa).
 2. Asuintalojen ja rakennusten rakentaminen (projekti, rakennuslupa, käyttölupa).
 3. Viherrakennustyöt ratkaistaan suunnittelu- ja rakennustöiden yhteydessä.
Suoritetut työt

Linnukivin tämänhetkinen tilanne:

 • Aspli-tielle on rakennettu määräysten mukainen sammutusveden ottopaikka
 • tie on rakennettu kiinteistön rajalle ja taloon asti
 • on rakennettu uusi sähkökeskus (2013)
 • on toteutettu sähköliitäntä 10 A
 • on rakennettu porakaivo
 • on asennettu jäteveden keräyssäiliö
 • on rakennettu ”mökki” (ks. Kuva) valmiusasteeseen ”perustus on valmis, seinät pystyssä, katto päällä, ovet ja ikkunat edessä, savupiippu on ladottu ja sähkö-, vesi- ja viemäröintiliitännät on tuotu taloon”.
 • on rakennettu aurinkoveranta
 • on asennettu kivikäytävä taloon eteen

Kuva: Näkymä edestä
Kuva: Näkymä takaa
Kuva: Näkymä sivulta 1
Kuva: Näkymä sivulta 2
Kuva: I kerros

Palgid tehases
Vundament
03okt
05okt
07okt
20okt
Sissesõit 20.ok...
12nov
12nov
12nov
15dets
15dets
15dets
15apr
03aug
24vebr
24vebr
24vebr
24vebr

Hinta

Linnukivin tämänhetkisessä valmiusasteessa = MYYTY!
Haluttaessa myös lisätyöt mökin ”avaimet käteen”-valmiusasteesta koko kokonaisuuden täysin valmiiksi rakentamiseen.