Aspli tee 5

Maankäyttö – tonttijako, käyttötarkoitus

Tontin koko: 1,06 ha
Käyttötarkoitus: 100 % rakennusmaa
Maarekisteritunnus: 47801:003:0627
Tontin osoite: Kasekivi, Raugin kylä, Muhun kunta, Saarenmaa

Rakennusoikeus ja tärkeimmät arkkitehtoniset vaatimukset

Suurin sallittu rakennusten määrä tontilla: 3 (asuinrakennus ja enintään 2 ulkorakennusta)
Suurin sallittu rakennusala: yhteensä 240 m² (mukaan lukien 120 m²:n asuinrakennus ja 60 m²:n ulkorakennus)
Suurin sallittu rakennuskorkeus (maanpinnasta): asuinrakennus 7,5 metriä, ulkorakennus 6 metriä

Suurin sallittu kerrosluku: asuinrakennus 1 + ullakkokerros, ulkorakennus 1
Katon kaltevuudet: 37–45º
Kattomateriaali: paanu (puu ja kattohuopa), kattotiilet, ruoko
Ulkoseinät: puu, tiili, rappaus
Näkyvä sokkelin osa: kivi, betoni, rappaus
Raja-aidat: kivi- ja puuaita
Paloluokka: TP-3

Käyttöoikeuden rajoitukset
 • julkisen tien suoja-alue (10 m tiealueen reunasta);
 • 0,4 kV:n sähkömaakaapelin käyttöoikeusalue (rajoitettu rasite) linjan haltijan Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ:n etua silmällä pitäen;
 • porakaivon huoltoalue 10 metrin säteellä porakaivon ympärillä;
 • jäteveden keräyssäiliö;
 • sammutusvesisäiliön etäisyys TP3-paloluokan rakennuksesta vähintään 20 metriä;
 • teknisiä verkkoja ja rakennelmia rakennettaessa ovat voimassa Viron esineoikeuslain /Asjaõigusseadus/ 158 §:n säännökset;
 • maan käyttäjän tulee noudattaa tontin halki kulkevien teknisten verkkojen suojaamista koskevia sääntöjä ja antaa teknisten verkkojen omistajille mahdollisuus päästä huoltamaan teknisiä verkkoja;
 • rakennusten ja tilarakennelmien ratkaisua ja ulkoasua suunniteltaessa on otettava lähtökohdaksi Viron rakennuslaki sekä Muhun kunnan rakennusmääräykset.
Asemakaavassa suunniteltujen töiden järjestys
 1. Tarvittavien teknisten järjestelmien (sähkö- ja tietoliikenneverkko, vesi- ja viemäröinti) rakentaminen (projekti, rakennuslupa, käyttölupa).
 2. Asuintalojen ja rakennusten rakentaminen (projekti, rakennuslupa, käyttölupa).
 3. Viherrakennustyöt ratkaistaan suunnittelu- ja rakennustöiden yhteydessä.
Suoritetut työt

Kasekivin tämänhetkinen tilanne:

 • Aspli-tielle on rakennettu määräysten mukainen sammutusveden ottopaikka
 • tie on rakennettu kiinteistön rajalle
 • on rakennettu sähkökeskus (2013)
 • mahdollinen sähköliitäntä ampeerimaksun perusteella
Hinta

Kasekivin tämänhetkisessä valmiusasteessa = 23 880.- eur
Haluttaessa myös lisätyöt sähköliitännästä tai porakaivon rakentamisesta yhden talon tai koko kokonaisuuden täysin valmiiksi rakentamiseen.